Plan:
Centrumplan Kerkdriel 2008
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Maasdriel
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 10 - Afstemmingsregeling

Dubbel-
bestemming enkelvoudige bestemmingen  
Lid 1.   Voor zover voor gronden tevens een dubbelbestemming geldt, dienen bij toepassing van de gebruiks-, bebouwings-, ontheffings- en wijzigingsregels van de overige voor deze gronden geldende bestemmingen de regels van de dubbelbestemming in acht te worden genomen.