Plan:
Centrumplan Kerkdriel 2008
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Maasdriel
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 9 - Verwerkelijking in de naaste toekomst

    De gronden met de aanduiding 'verwerkelijking in de naaste toekomst' (kadastraal bekend gemeente Kerkdriel, sectie G, nummer 3428) worden in de naaste toekomst voor de verwerkelijking van het plan nodig geacht, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening.