Plan:
Centrumplan Kerkdriel 2008
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Maasdriel
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 8 - Antidubbeltelbepaling

    Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.